วารสารอาหารปีที่45 ฉบับที่ 3

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

 

ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558
::: อาหารและสุขภาพ :::
- อาหารต้านโรคข้อเข่าเสื่อม ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- หมี่ซั่วเสริมใยอาหารจากแป้งมะพร้าว สมัชญา ตาทองศรี
- Rheology and tribology - the fundamentals of innovative food texture Dr. Aunchalee Aussanasuwannakul
   
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (Molecular gastronomy) : ปริศนาการใช้เกลือในการปรุงอาหาร ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- แซนโทนในมังคุด อภิญญา จุฑางกูร
   
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- หญ้าหวาน...สมุนไพรที่มีรสหวาน แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า ดร.หทัยชนก กันตรง
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- อาหารบำรุงสมอง อุษาพร ภูคัสมาส
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ ดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
  พงศธร เชื่อฟัง
:::: Updated Food Resrarch ::::
ดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง อภิญญา จุฑางกูร
:::: บทความวิจัย ::::
- การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร ดวงใจ มาลัย, กนกนาฏ แขงามขำ, นิตยา เหมาวนิค และ                 ศันสนีย์ ศรีพราย
 

 

 

Top