อาหารหมักดอง ตัวการร้ายมะเร็งหลังโพรงจมูก

ของหมักของดอง ได้กินแล้วมันชื่นใจแต่อันตรายกว่าคิด แต่รู้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้แหละคือตัวกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก และพบได้บ่อยในชาวเอเชียโรคนี้สามารถพบได้ตั้งแต่ช่วงคนที่อายุน้อย กลุ่มวัยรุ่น

พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์ แพทย์อายุรกรรมมะเร็งกล่าวว่า มะเร็งหลังโพรงจมูกคือ มะเร็งที่เกิดในบริเวณด้านหลังโพรงจมูกมะเร็งชนิดนี้พบบ่อยในแถบเอเชีย เช่น ประเทศไทย จีน เกาหลี เป็นต้นแต่พบไม่บ่อยในประเทศแถบยุโรปและ อเมริกา

 

มะเร็งหลังโพรงจมูกที่เกิดในแถบเอเชียนี้มักจะพบได้ในกลุ่มคนที่อายุน้อยกลุ่มวัยรุ่น และพบได้ในเพศชาย ส่วนแถบยุโรปและ อเมริกานั้นมักจะพบในคนอายุมาก ในชาวเอเชียพบมะเร็งหลังโพรงจมูกเยอะ สาเหตุเกิดจากมีการติดเชื้อไวรัส EBV (Ebstein Barr virus) และเชื่อกันว่ามีปัจจัยอื่นๆหรือพฤติกรรมด้านอาหาร ร่วมด้วย เช่น อาหารหมักเกลือ อาหารหมักดองสมุนไพรจีนบางชนิด การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอร์ เป็นต้น

 

สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ไวรัสชนิดนี้ทำงานจนมีการอักเสบเรื้อรังแต่ในแถบโซนยุโรปและ อเมริกา นั้นส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอร์ ที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ที่เกิดขึ้นส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นก็พบได้เช่นกันคือมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งหากท่านมีอาการที่น่าสงสัยว่าอาจเข้าข่ายเป็นมะเร็งชนิดนี้ คือมีเลือดกำเดาไหลบ่อยๆ หูอื้อข้างเดียว ติดเชื้อในหูชั้นกลางซ้ำๆมีก้อนบริเวณคอ ปวดศรีษะเรื้อรัง ตาพร่า ใบหน้าชา ฯลฯ

หากเป็นมาก อาจมีอาการมะเร็งกระจายไปอวัยวะอื่น เช่นปวดหลัง ไอ ทานไม่ได้ น้ำหนักลด ฯลฯควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป การรักษามะเร็งหลังโพรงจมูกก็จะรักษาโดยใช้การฉายแสง ร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดการดำเนินโรคของโรคนี้หากเป็นระยะแรกจะค่อนข้างดี โอกาสหายขาดสูงมาก เช่นในระยะที่ 1และ 2 หากรักษาถูกต้องตามขั้นตอน โอกาสหายสูงถึง 80-90 % หากเป็นระยะที่ 3 หรือ 4 โอกาสหายลดลงเหลือ 50-60% มะเร็งหลังโพรงจมูกพบได้บ่อยในชาวเอเชีย ปัจจัยเสี่ยงคือการตัดเชื้อ EBV ที่ทำให้มีการอักเสบเรื้อรัง มะเร็งนี้มักพบในเพศชาย อายุน้อยหากเจอในระยะแรก รักษาถูกต้อง โอกาสหายก็จะสูงมากหากมีอาการที่สงสัยควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้แน่ใจ

ที่มา :40plus.posttoday

Top