รางจืด กินอย่างไรให้ปลอดภัย??

 

 

       เพราะเคยดื่มและกิน รางจืด เพื่อลดไข้ แก้พิษจากสารเคมีกันมาเป็นเวลายาวนาน แต่จู่ๆ ก็มีประกาศจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า ไม่อนุญาตให้ใช้รางจืดเป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหาร รวมทั้งเครื่องดื่ม

 

เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายจะนำรางจืดไปผลิตเป็นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ซึ่ง อย.เกรงว่า หากผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มแล้ว อาจทำให้ผู้บริโภคดื่มกันต่อเนื่องในปริมาณมาก จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่า หากกินเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบเลือด ตับ ไตทำงานผิดปกติ  เป็นที่มาให้ต้องไปหาคำตอบว่า เราควรกินหรือใช้รางจืดอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

        เภสัชกรณ์หญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำไว้ดังนี้

 

·ชนิดชาซอง ที่มีน้ำหนักซองละ 2-3 กรัม สามารถชงดื่มกับน้ำร้อนปริมาณ 200 มิลลิลิตร ได้ วันละ 3 ซอง

·ชนิดต้มจากใบสด สามารถใช้ใบรางจืด 5-7 ใบ ล้างให้สะอาด ใส่ลงในกาน้ำที่บรรจุน้ำเกือบเต็ม ต้มจนเดือดทิ้งไว้ 15-20 นาที ดื่มครั้งละ 1 แก้ว วันละ 4-5 ครั้ง

·ชนิดแคปซูล ข้อมูลจากมูลนิธิสุขภาพไทยแนะนำว่า สามารถกินครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

 

        นอกจากนี้ ดร.สุภาภรณ์ ยังแนะนำ หลักในการกินรางจืดที่ถูกต้องและปลอดภัยว่า ไม่ควรกินในปริมาณความเข้มข้นที่สูงเกินไป สามารถกินหรือดื่มติดต่อกันได้ทุกวัน แต่ถึงอย่างนั้น ก็ควรดื่มชาสมุนไพรชนิดอื่นหมุนเวียนกันไป เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล

 

 

 

      รองศาสตราจารย์พร้อมจิต ศรลัพม์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับรางจืด ไว้ในบทความ เรื่องรางจืด สมุนไพรแก้พิษและล้างพิษ ไว้ดังนี้

 

·พ.ศ.2523 อาจารย์พานี เตชะเสนและคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้น้ำคั้นใบรางจืดป้อนหนูทดลองที่กินยาฆ่าแมลงพบว่า ลดอัตราการตายของหนูจากร้อยละ 56 เหลือเพียง ร้อยละ 5

· พ.ศ.2548 พรเพ็ญ เปรมโยธิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานผลว่า สารสกัดน้ำรางจืดช่วยลดพิษของตับจากแอลกอฮอล์ได้

·พ.ศ.2553 จิตบรรจง ตั้งสมปอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า สารประกอบในใบรางจืดช่วยป้องกันการตายของเซลล์ประสาทในหนูทดลองที่ได้รับพิษจากสารตะกั่ว

 

ทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างนี้แล้ว ก็สามารถใช้รางจืดต่อไปด้วยความสบายใจได้แล้วค่ะ

 

ที่มา :นิตยสารชีวจิต

ภาพ : medthai.comและ hongthonghealthstation.com

Top