ห่วง'วัยทำงาน'อ้วน-ฟันผุ

ควรรับประทานอาหารตรงเวลา ครบ 5หมู่ ลดหวานมัน เค็ม งดอาหารทอดหรือผัด เพิ่มผักผลไม้

         นพ.วชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า วัยทำงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40ชั่วโมงต่อสัปดาห์  สุขภาพที่ดีจึงสำคัญเพราะเมื่อพนักงานสุขภาพดี มีความสุขกาย สบายใจ ทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพ จะส่งผลดีต่อสถานประกอบการและเศรษฐกิจประเทศตามมา แต่จากการสำรวจสถานการณ์สุขภาพกลุ่มวัยทำงานจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง พบมีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอตามข้อแนะนำ ร้อยละ 74.1  มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ57.4สูบบุหรี่ 19.5ดื่มแอลกอฮอล์ 38.9ปัญหาสุขภาพช่องปากพบว่าร้อยละ91.8ฟันผุส่วนมากเป็นผลมาจากทำงานทั้งวัน ทำให้เครียด เหนื่อยล้า จึงมองข้ามไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งๆที่ทำได้ง่ายๆ เริ่มจากรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันให้มากขึ้น

                                                                                                                            

          ทั้งนี้  ควรรับประทานอาหารตรงเวลา ครบ 5 หมู่ ลดหวานมัน เค็ม งดอาหารทอดหรือผัด เพิ่มผักผลไม้ น้ำตาลไม่เกิน 4-6 ช้อนชาเกลือน้อยกว่า 1 ช้อนชาผัก 4-6 ทัพพี มื้อเช้าสำคัญเพราะร่างกายจะขาดน้ำตาล สมองไม่ปลอดโปร่ง อ่อนเพลีย หงุดหงิดและงดกินจุบจิบ ออกกำลังกายปานกลางวันละ 30-60 นาที  อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์เพื่อลดน้ำหนักและพุงลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันสูง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Top