อาหารหมักดองเสี่ยง! 'โรคโบทูลิซึม'

       

 

 

 

     "โบทูลิซีม"  เป็นโรคที่ทำให้เกิดอัมพาตของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แต่ก่อนคนมักคิดว่าเกิดจากกินหน่อไม้ปี๊บเท่านั้น แต่หลังจากพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยให้ผู้ประกอบการทำให้ไม่พบโรคนี้จากการกินหน่อไม้ปี๊บ ตั้งแต่ปี 50

 

 อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ชี้สถานการณ์โรคนี้ในไทย ตั้งแต่ปี 40-57  พบผู้ป่วยยืนยัน 9เหตุการณ์  รวม 277ราย เสียชีวิต 3ราย  ส่วนใหญ่เกิดทางภาคเหนือส่วนที่พบผู้เสียชีวิต ที่ จ.น่าน มีผู้ป่วย 13ราย เสียชีวิต2ราย  สาเหตุจากกินหน่อไม้ปี๊บ  และ จ.สระบุรี  ป่วย 3รายเสียชีวิต 1ราย  จากกินหมูยอไม่ได้มาตรฐานการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดไทยจะพบผู้ป่วยได้เพราะความนิยมแปรรูปอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน อาจปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย

         อาการเริ่มจากโรคทางเดินอาหารเช่น คลื่นไส้ อาเจียนปวดท้อง ถ่ายเหลว แต่ระยะฟักตัวของอาการทางระบบประสาทจะเกิดใน 12-36ชั่วโมง  เช่น ตามัว กลืนลำบาก  ลิ้นแข็งรุนแรงที่สุดคือ กล้ามเนื้อทางเดินหายใจอ่อนแรง จนหายใจไม่ได้และอาจเสียชีวิต ต้องให้โบทูลินั่มแอนตี้ท็อกซิน

        อาหารเสี่ยง วิธีสังเกตคือ อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดอับอากาศ เช่นที่พบปนเปื้อนในอาหารกระป๋องบางชนิด หมูยอไม่ได้มาตรฐาน   ถั่วเน่า  หน่อไม้ต้มใส่ถุงพลาสติก ปูดองในขวดโหล

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ก่อนกินให้ผ่านความร้อนซ้ำอีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Top