เชื้อก่อโรคกับ…หอยนางรมดิบ

 

         หอยนางรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของคนไทยคือ หอยนางรมจากสุราษฎร์ฯ เพราะมีขนาดใหญ่ และรสชาติดีกว่าหอยนางรมจากพื้นที่อื่นหอยนางรมแต่ละถิ่นจะมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกันไป จากความแตกต่างของระดับความเค็มของน้ำทะเล อุณหภูมิ และคุณภาพของน้ำแต่ละถิ่น แต่สิ่งที่เหมือนกันคือคุณค่าทางอาหาร

หอยนางรมเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามินเอ บี 1 บี 2 แคลเซียม เหล็ก โพแทสเซียม และสังกะสีตัวการสำคัญที่สร้างฮอร์โมนเพศชายและผลิตอสุจิทว่าสิ่งที่ต้องระวังคือ อันตรายจากเชื้อก่อโรคที่อาจปนเปื้อนในหอยนางรมดิบ โดยเฉพาะ เชื้อวิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส ที่มักพบปนเปื้อนในน้ำทะเล และอาหารทะเลดิบหากร่างกายได้รับเชื้อชนิดนี้เข้าไปจะทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบ ทำให้มีอาการท้องเสีย เป็นตะคริวในช่องท้อง คลื่นเหียน วิงเวียน อาเจียน ปวดหัว มีไข้และหนาวสั่น รายที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

วันนี้สถาบันอาหาร ได้สุ่มตัวอย่างหอยนางรมดิบจำนวน 5 ตัวอย่างจาก 5 สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวผลวิเคราะห์ปรากฏว่า พบเชื้อ วิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส ปนเปื้อนในหอยนางรมดิบถึง 4 ตัวอย่างตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดให้อาหารทะเลที่ทานดิบ ต้องไม่พบ เชื้อวิบริโอ พาราฮิโมไลติคัส ปนเปื้อนในปริมาณ 25 กรัม ห็นผลวิเคราะห์อย่างนี้แล้ว ท่านที่ชอบทานหอยนางรมดิบๆ คู่กับยอดกระถินสดและน้ำจิ้มรสเด็ด หรือทานแกล้มเหล้าเบียร์ ขอแนะว่าควรหันมาทำให้สุก เช่น ต้ม ลวก นึ่งหรืออบก่อนทานจะดีกว่า เพราะความร้อนจะทำลายเชื้อชนิดนี้ให้หมดไปได้ เพื่อความปลอดภัย 

 

โดย ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

Top