ลักกี้ไรซ์ ข้าวพร่องโปรตีน

Lucky Rice Protein Low by IFRPD, KU

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการวิจัยพัฒนา ข้าวลักกีไรซ์ ข้าวพร่องโปรตีนร่วมกับ JICA, Forica Foods และโรงพยาบาลภูมิพล

 

Top